U bent hier: Home » Participatie » Ouder-en Vriendenkring

Ouder- en vriendenkring

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom bestaat er een oudervereniging : de ouder-en vriendenkring, waarvan het bestuur als volgt is samengesteld:

De Hoeksteen 
Voorzitter: Daisy Nys 
Penningmeester: Erwin De Cock 
Secretaris: Kati Van den Bogaert


De oudervereniging kan op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. De oudervereniging kan een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en, naargelang het geval, enkel betrekking heeft op de leerlingen of de ouders. De oudervereniging heeft over haar activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht te behoeve van alle leerlingen of ouders.
De oudervereniging organiseert regelmatig acties ten behoeve van fondsenwerving voor de school. Iedereen is hierop welkom.

In de bijlage de verslaggeving van de overlegmomenten van de ouder-en vriendenkring.

De ouder- en vriendenkring is het hele schooljaar door actief. Het organiseren van een eetdag, een quiz, een schoolfeest, … zijn hier het bewijs van. Maar ook de medewerking en financiële ondersteuning aan het Sinterklaasfeest, Pasen, schoolactiviteiten, etc... zijn voor de school onontbeerlijk.
De opbrengst van alle activiteiten komt uiteraard ten goede aan de school en de leerlingen. Dit alles wordt op onze maandelijkse vergaderingen besproken en voorbereid. Hier wordt op een ontspannen manier van gedachten gewisseld over allerlei zaken of problemen.
De OVK is toegankelijk voor alle ouders.

Heb je zin om lid te worden van de ouder- en vriendenkring? Geef dan een seintje aan één van onze leden en je wordt volledig vrijblijvend uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering.
Ouders die geen volledig engagement binnen de OVK wensen, maar wel af en toe een handje willen toesteken of meewerken aan een bepaalde activiteit, worden met open armen ontvangen.
!!! Enkele uurtjes helpen tijdens het mosselfeest, fancy-fair, enz, ook de juf of meester van je kind(eren) kan soms ook eens hulp gebruiken bij een of andere gelegenheid.!!!