U bent hier: Home » Participatie » Leerlingenraad: Onder de boom

"Onder de boom", de leerlingenraad van GO! De Hoeksteen en 't Krekeltje wordt in een nieuw concept gegoten.


Waarom "Onder de boom"?

  • Onze school is gelegen in Boom

  • Een boom mag groeien en een boom heeft hulp nodig om te groeien.

  • Er zijn verschillende soorten bomen

Per klasgroep gaan de leerlingen ,tijdens kringmomenten, onderling in overleg rond ideeën, meldingen, voorvallen,...die zij willen meedelen "Onder de boom". Daarna beslissen ze samen of hun voorstel dringend of niet dringend is.

Doel: Participeren aan het schoolgebeuren. Samen aan de slag om de school toffer te maken

Waarom een leerlingenraad?
- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
- Betrokkenheid van leerlingen met school bevorderen.
- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Wat zijn de spelregels?

- Elke klas of groep krijgt 3 ballen, waarvan 2 groene en 1 rode bal;

- Rood is dringend of belangrijk en groen is niet dringend;

- In elke klas hangt een blad met “ ik zit met een ei”. Hierop kleeft de leerling die met een “ei “ zit zijn naam.

- Vervolgens is er een kringgesprek met heel de klasgroep waarbij de leerling aangeeft waarmee hij/zij zit.

- Daarna beslist de klasgroep samen met de leerkracht of het onderwerp voor “onder de boom” is of niet. Zo ja, wordt het dan een groene of een rode bal?

- Daarna steekt de leerling de juiste bal in de transparante buis, samen met een begeleidend briefje..

- De groene juf maakt de buis leeg en verzamelt zo alle topics.

- De groene juf kondigt een nieuwe 'Onder de boom'-vergadering aan door een uitnodiging te versturen naar alle klassen.

- De klas kiest gezamenlijk welke 2 leerlingen hun klas mag vertegenwoordigen.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
- De leerlingenraad neemt ideeën mee uit de klas
- Leerlingen uit de leerlingenraad worden aangesproken.
- Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
- Adviseren bij allerhande festiviteiten
- Het gebruik en de inrichting van de speelplaats.-
- ...