U bent hier: Home » Participatie » Alphaklas

Alphaklas

Dinsdag en donderdag wordt er in samenwerking met de gemeente Boom een huiswerkklas ingericht. Voor de lerenden van de Hoeksteen gaat deze door in het lokaal boven de Kleine Chef, voor de lerenden van ’t Krekeltje in de school zelf.


De alphaklas start meteen na schooltijd en eindigt om 16u30. De huiswerkklas wil een huiswerkvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen men de kinderen begeleidt naar zelfstandigheid in het maken van huistaken. Op deze manier krijgen de minder kansrijke kinderen de mogelijkheid bieden om via het huiswerkklasproject hun huistaken in de meest gunstige omstandigheden te maken, zodat ze op termijn een goede manier ontwikkelen om hun huistaken zelfstandig te verrichten.

Met dit project streeft de gemeente Boom naar een toename van de onderwijskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen.
De school selecteert de lerenden die aan de alphaklas kunnen deelnemen. De ouders worden hierover geïnformeerd. Meestal zijn dit lerenden die nood hebben aan ondersteuning bij het maken van de huistaken, die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van een goede werkattitude zodat ze na deze begeleidingsperiode thuis zelfstandig aan de slag kunnen. De begeleider geeft regelmatig feedback aan de ouders in verband met het functioneren van de lerende in de alphaklas. De begeleider houdt de aanwezigheden van de lerenden bij. Indien een lerende meermaals afwezig is, wordt dit gecommuniceerd aan de ouders.

Werking van de alphaklas:
• De lerenden starten met hun koek en sap en nemen hun agenda.
• De lerenden bekijken hun agenda en gaan aan de slag met hun huiswerk.
• De lerenden gaan zelfstandig aan de slag om te leren om te gaan met de aanpak van het huiswerk. Indien nodig kunnen de lerenden hulp vragen aan de begeleider.
Wanneer de lerende nog tijd over heeft na zijn huiswerk, kunnen zij extra oefeningen maken, lezen of werken op Bingel (in ‘t Krekeltje via computers in de klas).

De alphaklas in het kort:
• een plek om rustig huiswerk te maken
• aanwezigheidscontrole
• wekelijkse coaching
• leren plannen

Voordelen van de huiswerkklas voor ouders en leerlingen:
• Lerenden worden meer gemotiveerd om te leren
• Zelfstandigheid / leren leren
• Lerenden leren zelf plannen
• Ze leren hun eigen zwakke punten kennen en worden met het aanpakken daarvan geholpen
• Lerenden dragen verantwoordelijkheid; de huiswerkklas werkt op basis van wederzijds respect
• Ouders worden op de hoogte gebracht van het studiegedrag van hun kind
• Lerenden komen vaker huiswerkvrij thuis
• Thuis dus minder spanningen over huiswerk