U bent hier: Home » Info » Projecten » Vlaggen en wimpels

Vlaggen en wimpels

Vlaggen en Wimpels ging in 1998 van start als project rond actieve kunstbeoefening en buurtgerichte actie in basisscholen en is dan ook geen onbekende meer. Kunstenaars gaan aan de slag in de school en gaan samen met het team de uitdaging aan om de relatie met de buurt (nieuw) leven in te blazen en dit tegelijk te vertalen naar het leerproces van de leerlingen. Met de opkomst van het Brede School-concept in Vlaanderen groeide de vraag naar het potentieel van de gehanteerde methodieken en opgedane ervaringen. Vlaggen en Wimpels Plus gaat vanaf dit schooljaar zelf de uitdaging aan om de komende jaren de mogelijkheden en grenzen van het eigen concept te verkennen.

Het project wordt sedert het begin in goede banen geleid door De Veerman vzw, in de persoon van Tijl Bossuyt, die voor Vlaggen en Wimpels Plus wordt bijgestaan door Karel Moons, die reeds als kunstenaar in het project actief is: info @deveerman.be

Lokaal werken de scholen samen met tal van buurtorganisaties, verenigingen, wijkbewoners, culturele instellingen, … op meer of minder structurele manier, op eigen initiatief of op vraag van anderen, rond schoolse alsook rond maatschappelijke thema’s.
Met dit project kan zowat rond alle eindtermen worden gewerkt. Vaak is het een kwestie van het zien en benutten van mogelijkheden. Het is niet iets extra dat pas kan als al het andere reeds aan bod is gekomen. Het kan voor de leerkracht zelfs een hele hoop tijd en energie uitsparen. Voor de leerlingen is het alleszins “keitof” !

Enkele sfeerbeelden