U bent hier: Home » Info » Projecten » Herculespas en doedeldidoepas

Herculespas en doedeldidoepas

In Boom hebben vier scholen netoverstijgend de handen in elkaar geslagen met het project De Herculespasvoor het lager onderwijs en 'De Doedeldidoepas' voor het kleuteronderwijs.
Samen met het Gemeentebestuur werd eerst een grote schoolsportdag ‘Sportmirakels’ uitgewerkt, waarop meer dan 1000 schoolkinderen initiatie kregen in sporten zoals schermen, baseball, boogschieten, judo enz. Er volgde een dag ‘Ontmoeting rond kunst’, waarvoor de kinderen plastische kunstwerken maakten rond het thema Kinderrechten. De kunstwerken stonden een maand tentoongesteld in het gemeentehuis.
Inmiddels biedt de Herculespas aan elk kind uit het Boomse basisonderwijs enkele sport- of kunstactiviteiten per jaar aan. Dankzij gemeentelijke subsidies en sponsoring kan dit alles tegen een democratische prijs.