U bent hier: Home » Info » Praktische info » Ongeval op school

Wat moet je doen bij een ongeval op school of op weg naar en van de school?

Bij een ongeval tijdens de schooluren neemt de school contact op met de ouders en wordt een verzekeringsformulier meegegeven. Dit formulier dient u gedeeltelijk zelf in te vullen en gedeeltelijk te laten invullen door de behandelende arts.

Bij een ongeval op weg van of naar de school neemt u zelf contact op met de school om het verzekeringsformulier te bekomen.
Opgelet: Dit geldt enkel voor ongevallen waarbij de leerlingen rechtstreeks naar huis gaan en de veiligste weg nemen.
Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.
De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van de Ethias in de verzekeringskosten een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.
Steeds :

- Het verzekeringsformulier zo snel mogelijk ingevuld aan de school terug bezorgen.
- Het ongeval bij het ziekenfonds aangeven.
- Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken enz… zelf betalen.
- Bij het indienen van de briefjes tot aanvraag van terugbetaling bij het ziekenfonds vermelden dat het over een schoolongeval gaat.
- U ontvangt dan automatisch een attest van uw ziekenfonds waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het fonds bekostigde deel vermeld staat.
- Dit attest bezorgen aan de klastitularis.