U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische informatie

Eten op school

Als school bieden wij als extra dienst het gebruik van de refter onder toezicht van leerkrachten aan. Deze extra dienst is bestemd voor kinderen van werkende ouders, die hun kinderen niet thuis kunnen laten komen eten en/of kinderen die met de bus naar school komen of te ver van de school wonen.
lees meer >

Opvang

De voor– en naschoolse opvang wordt georganiseerd door 't Kersenpitje.
't Kersenpitje is een gemeentelijk initiatief voor opvang van kinderen van 2.5 tot en met 12 jaar buiten de schooltijd. Het wordt erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin.
lees meer >

Busdienst

Zowel 's ochtends als 's avonds organiseert onze school een busdienst. Ouders die hun kinderen met de schoolbus willen laten meerijden moeten dit schriftelijk bevestigen op het secretariaat. Wij volgen de tarieven van ‘De Lijn’.
lees meer >

Afwezigheden

Wat moet je doen als je kind ziek is...
Leerlingen in België zijn leerplichtig vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden. Vanaf dat moment dient er bij ziekte steeds een wettig afwezigheidsbriefje te zijn.
lees meer >

Ongeval op school

De school is verantwoordelijk voor de ongevallen die gebeuren op weg van en naar school, indien de leerlingen de kortste weg nemen en voor de ongevallen die gebeuren tijdens de lesuren. Onze school is verzekerd bij Ethias.
lees meer >