U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische informatie

Eten op school

De kinderen kunnen op school hun boterhammetjes opeten onder toezicht van de leerkracht. Als school bieden wij deze extra dienst aan voor kinderen van werken ouders, die hun kinderen ...
lees meer >

Opvang

De voor– en naschoolse opvang wordt georganiseerd door 't Kersenpitje.
't Kersenpitje is een gemeentelijk initiatief voor opvang van kinderen van 2.5 tot en met 12 jaar buiten de schooltijd. Het wordt erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin.
lees meer >

Busdienst

Zowel 's ochtends als 's avonds organiseert onze school een busdienst. Ouders die hun kinderen met de schoolbus willen laten meerijden moeten dit schriftelijk bevestigen op het secretariaat. Wij volgen de tarieven van ‘De Lijn’.
lees meer >

Afwezigheden

Wat moet je doen als je kind ziek is of afwezig is..
Verwittig het secretariaat van de school voor 10u30 (tel. 03 888 02 17).
Leerlingen in België zijn leerplichtig vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden. Vanaf dat moment dient er bij ziekte steeds een wettig afwezigheidsbriefje te zijn.

lees meer >

Ongeval op school

De school is verantwoordelijk voor de ongevallen die gebeuren op weg van en naar school, indien de leerlingen de kortste weg nemen en voor de ongevallen die gebeuren tijdens de lesuren. Onze school is verzekerd bij Ethias.
lees meer >