U bent hier: Home » Info » Ouders » Schoolagenda & studiecontrole

Schoolagenda & studiecontrole

Schoolagenda

De agenda is het belangrijkste communicatiemiddel  tussen school en gezin.
In de agenda laat de leerkracht alle taken en lessen noteren.
Ook korte mededelingen aan de ouders kunnen in de agenda vermeld worden. 
Het is belangrijk dat jij, als de ouders, de agenda dagelijks nakijkt en ondertekend. 
Het is vanzelfsprekend dat ouders korte berichten aan de leerkracht van hun kind in de agenda kunnen noteren.


Voor de 1ste en 2de kleuterklas hebben wij een heen en weermapje.
Voor de  kleuters uit de 3de kleuterklas hebben wij een kleuteragenda. Op het einde van ieder thema plakt de juf een kort overzicht van wat je kleuter allemaal heeft gedaan in de klas.
Wij verzoeken wij deze wekelijks worden nagekeken en gehandtekend worden door jou als ouder.

Mogen wij vragen om zeer zorgzaam om te springen met deze agenda’s zodat ze netjes blijven!
 

Studiecontrole

Op school doen we er alles aan om de studieresultaten van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en te rapporteren. Het is belangrijk dat u als ouder, uw kind ook thuis opvolgt. U kan dit doen door toetsresultaten, schriftjes en werkjes van uw kind te bekijken, huiswerk op te volgen en regelmatig te vragen naar het verloop van de schooldag.
U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind via rapporten en de schoolagenda.