U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage


In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht  waaraan de school deze bijdrage van de ouders uitgeeft en wat de school of de OVK hieraan bijdraagt.

Lees hier meer over de:
*Dit is verschillend per leerjaar. Het zijn mogelijke plaatsen waar de leerlingen naartoe kunnen.