U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden kleuter

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

Instapdata kleuteronderwijs 2019 - 2020

GEBOREN TOT EN MET ... stappen ten vroegste in na ... INSTAPDATUM
2 maart 2017 de zomervakantie 2 september 2019
4 mei 2017 de herfstvakantie 4 november 2019
6 juli 2017 de kerstvakantie 6 januari 2020
3 augustus 2017 de teldag 3 februari 2020
2 september 2017 de krokusvakantie 2 maart 2020
20 oktober 2017 de Paasvakantie 20 april 2020
25 november 2017 Hemelvaart 25 mei 2020

Is uw kind later geboren? dan mag het pas instappen schooljaar 2020 - 2021

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.
Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.
Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken. Onze kleuterschool heeft hiervoor een stappenplan en een bijhorende verteltas ter beschikking.


Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be