U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Leerplicht

Leerplicht

De leerplicht begint na de zomervakantie van het jaar waarin het kind de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op de dag dat de leerling achttien jaar wordt.
Behalve als je wettig afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties) deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven.
De leerplicht veronderstelt eveneens dat de leerling vanaf het begin van het eerste lesuur op school aanwezig is

Is uw kleuter ziek en niet leerplichtig dan is een doktersbriefje niet nodig. Houd er wel rekening mee dat een kleuter 250 halve dagen aanwezig geweest moet zijn om te mogen starten in het lager onderwijs;